Taastusravi analüüsid

Kliinilise järelauditi „Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet Eesti haiglates“ kokkuvõte,Eesti Arst 2016; 95(1):17–19

Kokkuvõte insuldi järelauditist 2014

Insuldi ravi audit HK 2009

2009 HK MI ravi audit

TR kohta andmed: 

Müokardi infarkti, endoproteesimise ja insuldijärgse taastusravi Riigikontrolli audit 2006 aastal http://www.rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/1468/1/Riigikontroll2006.pdf

Samal teemal  artikkel http://www.eestiarst.ee/static/files/061/taastusravi_korraldus_ja_tohusus.pdf

Kliinilised auditid haigekassas: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/ravijuhendid/2009

2009 aastal: 

 

 

 

 

 

 

2008 a ETAS stats taastusravi analyys