Südamehaiguste taastusravi

Südamehaiguste preventsiooni ja taastusravi juhis 2012

Eesti juhised südamehaigete kompleksseks taastusraviks 2005