Seadused ja määrused tervishoius

ÜLDINE REGULATSIOON

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Ravikindlustuse seadus

Rahvatervise seadus

Ravimiseadus

TERVIHOIUKORRALDUS 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Sots.ministri määrus 21.08.2008 nr 46

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseadele ja aparatuurile Sots.ministri määrus 25.01.2002 nr 25

TERVISHOIUTEENUSED

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu alates 01.04.2019

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord alates 01.01.2019

§ 75. Kompressioontooted lümfitursete raviks
§ 76. Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks

Haigekassa võtab üle kroonilise venoosse puudulikkusega ja/või venoosse haavandiga (RKH 10 diagnoosikoodid I83.0, I83.1, I83.2 ja I87.2) kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse kuni kahe kompressioonpõlviku või -suka või ühe paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas. Eeltingimuseks on, et veenihaigus ja krooniline venoosne puudulikkus (CEAP klassifikatsiooni järgi C4-C6 klass) on diagnoositud ultraheliuuringuga (tervishoiuteenuste loetelus olev kood 7942) mõlema alajäseme veenidest regiooni täpsusega.

RKH 10 diagnoosikoodid on:
I83.0 Alajäseme mistahes osa varikooshaavand,
I83.1 Alajäsemete vaariksid põletikuga,
I83.2 Alajäsemete vaariksid haavandi ja põletikuga ja
I87.2 Perifeerne; krooniline veenipuudulikkus.
RAVIMID

Täiendav ravimihüvitis alates 01.01.2018

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sots.ministri määrus nr 30, 18.02.2005

JUHEND Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel

Eesti Haigekassa soodusravimite muutused alates 1. aprillist 2019

Ravimite piirhinnad alates 1. aprillist 2019