Pädevushindamine

Resertifitseerimise kord

Tööaruanne

Täiendkoolituse_aruanne

Avaldus komisjonile

Curriculum vitae

Resertifitseeritud-arstid-füsiaatria-ja-taastusravi-erialal-seisuga 12.11.2018

 

Pädevushindamise komisjoni kuuluvad:
Kaja Elstein, Annelii Jürgenson, Tiina Tammik, Merle Rokk ja allakirjutanu (komisjoni esimehena).