Juhatus

ETAS juhatuse liikmed (alates 31.03.2017)

Kaja Elstein –  juhatuse esimees, kaja.elstein@ph.ee

Annelii Jürgenson – juhatuse sekretär, sisekoolitused, taastusarst@gmail.com

Egle Seppo – sponsorsuhted, egleseppo@gmail.com

Tiina Tammik – laekur-sekretär, tiina@who.net

Aet Lukmann – teadus- ja õppetöö, aet.lukmann@kliinikum.ee

Teele Kaarma-Tõnne – arendustöö,ETAS koduleht, teele.kaarma@kliinikum.ee

Ülle Kruus – koostöö riiklike instantsidega ( EHK, Sotsiaalministeerium), ulle.kruus@hnrk.ee

 

ETAS revisjoni komisjon: revisjonikomisjoni tööd juhib Mai Vaht