Liikmed

Auliikmed: prof. Jaak Maaroos (2009), Zemfira Tammik (2010), Matti Tarum (2011)

 

Liikmemaks:

32 eurot, soodustasu 20 eurot residendile ja mittetöötavale seeniorkolleegile. Auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

Liikmemaks tasuda hiljemalt jooksva aasta aprilliks Eesti Taastusarstide arveldusarvele 221020164763  Swedbankis.