Südamehaiguste preventsiooni ja taastusravi juhis 2012

Südamehaiguste preventsiooni ja taastusravi juhis 2012

European Association of Cardiovascular Prevention an Rehabilitation