Taastusravi analüüsid

Insuldi ravi audit HK 2009

2009 HK MI ravi audit

TR kohta andmed: 

Müokardi infarkti, endoproteesimise 642-544
ja insuldijärgse taastusravi Riigikontrolli audit 2006 http://www.rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/1468/1/Riigikontroll2006.pdf

Samal teemal  artikkel http://www.eestiarst.ee/static/files/061/taastusravi_korraldus_ja_tohusus.pdf

Kliinilised auditid haigekassas :http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/ravijuhendid/2009

2009 aastal :

  1. Kokkuvõte “Müokardiinfarkti haige käsitlus Eesti haiglates” auditist 2009/ noppeid: arendamist vajab MI järgne TR ja järelravi
  2. Kokkuvõte “Insuldiravi põhjendatus ja kvaliteet” auditist 2009/ noppeid: auditi põhjal ei saa teha järeldusi taastusravi vajaduse suhtes. Taastusravile suunatakse keskmiselt 13% patsientidest. Osad patsiendid lubatakse haiglast siiski koju,642-545
    sealt edasi liiguvad mõne päeva pärast taastusravi osakonda.

 

 

 

 

 

 

2008 a ETAS stats taastusravi analyys