Seadused ja määrused tervishoius

ÜLDINE REGULATSIOON

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Ravikindlustuse seadus

Rahvatervise seadus

Ravimiseadus

TERVIHOIUKORRALDUS 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Sots.ministri määrus 21.08.2008 nr 46

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseadele ja aparatuurile Sots.ministri määrus 25.01.2002 nr 25

TERVISHOIUTEENUSED

 

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

RAVIMID

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75  Alates 01.07.2017

Täiendav ravimihüvitis

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sots.ministri määrus nr 30, 18.02.2005

JUHEND Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel

Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. oktoober 2017