Seadused ja määrused tervishoius

ÜLDINE REGULATSIOON

Eesti Haigekassa seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Ravikindlustuse seadus

Rahvatervise seadus

Ravimiseadus

TERVIHOIUKORRALDUS

Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitususe 02.04.2003.a määrus nr 105 

Haiglaliikide nõuded Sots.ministri 19.08.2004.a määrus 103

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Sots.ministri määrus nr 46, 21.08.2008

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseadele ja aparatuurile Sots.ministri määrus 25, 25.01.2002

TERVISHOIUTEENUSED

EHK Tervishoiuteenuste loetelu 2014

EHK meditsiiniseadmete loetelu 2014

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sots.ministri määrus 56, 18.09.2008

Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sots.ministri määrus nr 9, 19.01.2007

RAVIMID

Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sots.ministri määrus nr 112, 24.09.2002

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kasutatakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustusega 100% või 75% Vabariigi Valitsuse määrus nr 308, 26.09.2002

Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sots.ministri määrus nr 135, 26.11.2002

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sots.ministri määrus nr 30, 18.02.2005