Seadused ja määrused tervishoius

ÜLDINE REGULATSIOON

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Ravikindlustuse seadus

Rahvatervise seadus

Ravimiseadus

TERVIHOIUKORRALDUS 

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded Sots.ministri määrus 21.08.2008 nr 46

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalike ruumide, sisseseadele ja aparatuurile Sots.ministri määrus 25.01.2002 nr 25

TERVISHOIUTEENUSED

Alates 01.01.2018 kehtiv Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Võrreldes kehtiva loeteluga tehti uues meditsiiniseadmete loetelus järgmised muudatused:
• lisatakse uus meditsiiniseadmete rühm – kroonilise venoosse puudulikkuse või venoosse haavandi raviks kasutatavad kompressioontooted. Muudatusega parandatakse venoosse puudulikkusega patsientidele venoosse haavandi ennetuseks, raviks ja retsidiivide vältimiseks esmatähtsa ja kaasaegse ravijuhendi soovitustest lähtuva kompressioonravi kättesaadavust. (vaata eeltingimust!)
§ 77.  Kompressioontooted venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks.
 (4) Venoosse haavandi raviks mõeldud aluspõlvikuid sisaldavad kompressioonpõlvikute komplektide kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind ja haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär on järgmised:
Kood / Nimetus,/ Piirhind (eurodes) / Ülevõetava kohustuse piirmäär
8006943 VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 46 mmHg komplekt* / 78,60 EUR / 90%
8007380 VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 39 mmHg komplekt* / 78,60 EUR / 90%
Haigekassa võtab üle kroonilise venoosse puudulikkusega ja/või venoosse haavandiga kindlustatud isikule vajaliku kompressioontoote eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 kompressioonpõlviku või – suka või 1 paari kompressioonsukkpükste eest kalendripoolaastas.
RKH 10 diagnoosikoodid on:
I83.0 Alajäseme mistahes osa varikooshaavand,
I83.1 Alajäsemete vaariksid põletikuga,
I83.2 Alajäsemete vaariksid haavandi ja põletikuga ja
I87.2 Perifeerne; krooniline veenipuudulikkus.
Eeltingimuseks on, et veenihaigus ja krooniline venoosne puudulikkus (CEAP KLASSIFIKATSIOONI JÄRGI C4-C6 KLASS) on diagnoositud ultraheliuuringuga (TERVISHOIUTEENUSTE LOETELUS OLEV KOOD 7942) mõlema alajäseme veenidest regiooni täpsusega.
Suletud ISO-koodid al 01.02.2018
1. veebruarist on peatatud (NB! mitte lõpetatud) hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ei takista iseseisvat toimetulekut ega tekita täiendavaid tervisekahjusid ja/või mille kasutamiseks on võimalik alternatiive leida või soetada tavakaubandusest.
Peatatakse selliste abivahendite hüvitamine, mis ei ole eluks hädavajalikud ja/või on toodetud masstoodanguna, sealhulgas näiteks  lülisamba ortoosid (masstoode), alajäseme ortoosid (masstoode), tallatoed ja mõned jalatsid (puudutab masstoodangut, ind. tellitud tooted jäävad), pedaaltrenažöörid, songaplaastrid, niisutatud salvrätid, lugemis- ja töövalgustid (tavakaubandusest), raamatutoed ja –hoidjad.
Hädavajalikud abivahendid on näiteks proteesid, kuuldeaparaadid, mähkmed uriinipidamatusega inimestele, ratastoolid jms.
Kui ISO-kood on suletud, saab inimene end suuliselt soovi avaldades ettevõttes järjekorda lisada. 
Lisaks said uuest aastast abivahendite tõendite väljastamise õiguse tegevusterapeudid ja füsioterapeudid. Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja Eesti Füsioterapeutide Liiduga koostöös on kokku lepitud, millistes abivahendi gruppides on terapeutidel vastav pädevus. Abivahenditõendeid saavad väljastada need tegevusterapeudid ja füsioterapeudid, kes töötavad tervishoiu- või rehabilitatsiooniteenust osutavas asutuses.

RAVIMID

Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75  Alates 01.07.2017

Täiendav ravimihüvitis alates 01.01.2018

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sots.ministri määrus nr 30, 18.02.2005

JUHEND Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel

Soodusravimite loetelu ja piirhindade muutmine 1. oktoober 2017