Pädevushindamine

Resertifitseerimise kord

tööaruanne

täiendkoolituse_aruanne

avaldus komisjonile

Curriculum vitae

Resertifitseeritud taastusarstide nimekiri

 

Selle aasta pädevushindamine toimub 17.11. 2017 algusega kell 12.00 Tartus, Riia 167 IV korrusel ruumis nr C 407.
Täiendav informatsioon resertifitseerimise korra kohta-vt. ETAS kodulehekülg.
Dokumentide laekumise tähtaeg on 01.11.17 (meiliaadressile Aet.Lukmann@kliinikum.ee).

Pädevushindamise komisjoni kuuluvad:
Kaja Elstein, Annelii Jürgenson, Tiina Tammik, Merle Rokk ja allakirjutanu (komisjoni esimehena).