Pädevushindamine

Resertifitseerimise kord

tööaruanne

täiendkoolituse_aruanne

avaldus komisjonile

Curriculum vitae

Resertifitseeritud arstid füsiaatria ja taastusravi erialal mai 2018

 

Pädevushindamise komisjoni kuuluvad:
Kaja Elstein, Annelii Jürgenson, Tiina Tammik, Merle Rokk ja allakirjutanu (komisjoni esimehena).